Atölyeler

Uğur BOZKURT

Yusuf YILMAZ

  • GELENEKSEL OYUN YÖNTEMİYLE ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM ATÖLYESİ

Kaynaştırma/bütünleştirme nedir? Kaynaştırma ve Bütünleştirmede öğretim sistemleri.

Öğrenme güçlüğü /otizm /zihin engellellilerde ve özel eğitim süreçlerinde oyunun yeri ve

öğretimi.

Sıtkı Sencer öZBAY

  • Bi’ Acayip Müzik

Beden, dil, ritim, müzik ve hareket çalışmalarının konu edildiği Orff Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi atölyesinde; müziğe giriş yapmak isteyen bireyler, çocuklar ve ilgili öğretmenler hedef alınmaktadır. 

Özlem GÖKBULUT

  • Köprüleri Atmadan! (Alternatif Öğrenme Yöntemleri)

Atölye İçeriği: Kim, kiminle, nerede, ne zaman, ne kadar sürede, ne için, ne yaptı ve ne oldu? Bu sorularla çocukluk oyunumuzu oynarsak çok keyifli. Ancak öğrenene rehberlik eden kişi olarak öğrenme ve öğretme sürecini yapılandırırken tüm bu sorulara, öğrenen merkezli yanıt vermek hem de nitelikli yanıt vermek bazen büyük bir mesele olabiliyor. Ya sadece öğretiyoruz yani öğreten merkezliye dönüştürüp çocuğu/öğrenciyi/öğreneni unutuyoruz.  Kazanıma ulaşamıyoruz ya da deli kızın çeyizi gibi aklımıza gelen her şeyi yapTIRıyoruz(!).  Köprüleri atmadan önce yaratıcı dramanın kurgusal ortamında  5N1K sorularına yanıt verirken hem öğrenenin hem rehberlik edenin keyif alacağı, sürece katılmadan duramayacak gibi olduğumuz; öğrenmenin en temel isteri olan “MERAK” öğesinin hep var olduğu atölyeye bekliyoruz! Birlikte öğrenmek, pratik yapmak, deneyimlemek, bildiklerimizi paylaşmak, oynamak, doğaçlamak ve eğlenmek için…

Özden BİLGİN

  • TRANSAKSİYONEL ANALİZ İLE YETİŞKİNLİĞE DAVET: BÜYÜMEYEN BÜYÜKLER

Kişiliğimizin temelleri yaşamın ilk yıllarında atılır. Bu dönemde oluşan benlik algımız bizi geleceğe hazırlar. Kendimize soralım: Ben nasıl ben oldum? Olmak istediğim kişi olmak için engellerim ve fırsatlarım neler? Cevaplarını Transaksiyonel Analiz ile bulacağımız atölyemizde görüşmek dileğiyle.

Hande AKSOY                                                                Büşra GİRGİN

  • ERGENLİK DÖNEMİNDE BAĞIMLILIK VE OKULLARDA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Bu Atölye Çalışmasında ; “Bağımlılık Kavramı, Kriterleri, Beyin ve Bağımlılık İlişkisi, Risk Faktörleri, Bireysel Müdahale İçeriği Başlıkları Madde Bağımlılığı Özelinde Ergenlik Dönemi Kapsamında Ve Okullarda Bağımlılık Dendiğinde Önleme, Müdahale Ve İzleme Konularında Rehber Öğretmenlerin Dikkate Alması Gereken Hususlar İrdelenecektir.

Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞEN VARLIKLI

  • POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMELLİ;
  • “DENGE MODELİ VE YAŞAMIN DÖRT BOYUTU”

Denge Modeli ve Yaşamın Dört Boyutu (Beden, İş, İlişki, Maneviyat)

AMAÇ: Bireyin kendi birim enerjisinin tüketim ve değerlendirme alanlarına bakarak yaşam biçiminin farkındalığını deneyimlemesini sağlamaktır.

İÇERİK: Pozitif Psikoterapi; 1968’den beri Almanya’da Nossrat Peseschkian ve iş arkadaşları tarafından geliştirilen bugün 27 ülkedeki, (bkz. www.positum.org) bireyler, çiftler ve aileler için kaynak odaklı bir psikoterapötik danışmanlık ve sağaltım yöntemidir. PPT, insancıl ve kültürlerarası bir psikodinamik psikoterapi olarak tanımlanır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine ve Denge Modeli’ni de işe koşarak günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır.

YÖNTEM: Bilinen öğretim strateji, yöntem ve teknikleri temelinde; tanışma ve ısınma oyunları, grup dinamiğinin oluşumuna yönelik ikili çalışmalar, katılımlı ve yarı yapılandırılmış bir grup etkileşimi ortamında kağıt kalem materyal kullanımı.

DEĞERLENDİRME: Gönüllü katılım temelinde; Beden, Başarı, İlişkiler, Maneviyat boyutlarıyla öznel yaşam ihtiyaçlarına yönelik kişisel değerlendirmelere kapı aralamaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Önalan AKFIRAT

  • Sanatla Terapi İle İçimdeki “Ben”e Yolculuk

Atölye İçeriği: Sanatla Terapi  dans, resim, heykel, hareket, müzik, şiir, masal, fotoğraf, yazı ve öykü gibi birçok farklı alanı içinde barındırır. Aynı zamanda, kişinin özünü, kim olduğunu anlamasına yardımcı olan bir kişisel gelişim yolculuğudur. İçsel ve dışsal bir değişim yolculuğu olan Sanatla Terapi, sanat materyalleri aracılığıyla kişinin kendisini ifade ettiği ve yaratıcılığını geliştirdiği bir yöntemdir. Sanat terapi insanın sözel olarak ifade edemediklerini, içtekini dışa yansıtan ve yaratıcılık süreçlerini kullanan bir içe bakış yolculuğudur. Bu atölye, katılımcıların kendilerini tanımaları, yaratıcılıklarını geliştirmeleri, kendilerine ve başkalarına ilişkin farkındalıklarını artırmaları, farklılıklarını fark etmeleri için düzenlenen ve sanat terapi tekniklerinin kullanıldığı bir yaşantı atölyesi, kendimizle buluşma atölyesidir.

Deniz SEVİMLİ

  • “Playback Tiyatro Deneyim” Atölyesi

Playback Theatre (Playback Tiyatro) Jonathan Fox, Jo Salas ve orijinal Playback Theatre grubunun diğer üyeleri tarafından 1975 yılında (USA) New York’ta  kurulmuştur.

Center for Playback Theatre (Playback Tiyatro Merkezi) adını alarak bir okula dönüşen oluşum, kendi geliştirdiği eğitim içeriği ve standardı ile ‘ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik statü, engellilik ve din temelli adaletsizlikle mücadele’ ilkelerini  ve  Playback Tiyatronun toplumsal kullanım için alternatif bir tiyatro biçimi olarak uygulanması ve öğretilmesi amacını Merkez’e bağlı okullarla dünyanın her kıtasına taşımaktadır.

Playback Theatre; eğitimde, terapötik çalışmalarda, sosyal değişimi hedefleyen girişimlerde, sanatsal üretimin yapıldığı ortamlarda; Playback Tiyatro uygulayıcı eğitimli bir yürütücü ve tanımlı bir kitle ile birlikte,  katılımcıların birer birer anlatıcı oldukları, gösteri amaçlı bir performans ya da gösteri amacı olmaksızın gerçekleştirilen bir grup etkinliğidir. 

Kişisel hikayelerin anlatıldığı, içeriği önceden bilinen/bilinmeyen, doğaçlamayı odağına alan, etkileşimli bir tiyatro biçimi olan Playback Theatre uygulamaları, süreçte dikkatleri uyandırabilir, kırılma anları yaratabilir; bir anlatıcı ortaya çıkmadan önce karmaşık grup süreçlerinin anlaşılabilmesi için temel güvenin oluşmasına duyulan ihtiyacı, katılımcılar ve izleyenler karşılıklı saygı anlayışına dayalı derin dinleme ortamını kendileri yaratarak karşılarlar. Her Playback Theatre uygulaması, başarısını katılımcı/anlatıcılarla ve izleyenlerle paylaşan, işbirliğine dayalı bir deneyimdir. 

Can KAHRAMANSOY

  • ETKİLİ MÜZİK EĞİTİMİ.

Etkili Müzik Eğitimi nedir, neyi amaçlar?

Kendine özgü ritmik oyun, dans, yarışma, beden perküsyonu ve müzik odaklı buz kırma etkinlikleri gibi pek çok disiplini içerisinde barındırmaktadır. Etkinliklerin önceliği, müzik bilgisi ve yeteneğinden ziyade, müzikal farkındalık oluşturmak ve bireyin grupla etkileşimini müzik ve oyun yoluyla sağlamaktır.

Atölye başvurularına yönelik bilgi:

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci Kongresinde 17 mayısta gerçekleştirilecek dokuz başlıktan oluşan atölyelerin başvuruları için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Atölyelerden en fazla ikisine katılabileceksiniz. Gerçekleşecek atölyeler için 20 TL ücreti ödedikten sonra doldurabileceğiniz formda yedi adet tercih yapabileceksiniz.Ödeme yapma saatine göre ilk tercihinize yerleştirilme durumunuz kurul tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.Kontenjan dolduğu taktirde sırasıyla yaptığınız tercihlerinizden ikisine katılabileceksiniz.Ücretler aşağıda görmüş olduğunuz banka bilgilerine göre yatırılacaktır. Dekontta başvuran kişinin ad ve soyadı bulunması gerekmektedir.(dekontu formu doldurulurken dekont yükleme kısmından ekleyebilirsiniz)Not:Toplanan ücretler kesinlikle atölye liderlerine verilmemektedir.Kongre masraflarının giderleri ve atölyelere katılım belgelerinizin giderleri için harcanacaktır.
Banka hesap adı:Kocaeli Univ. İktisadi İşletme
Banka adı:Türkiye Ziraat bankası
Şube adı:Kocaeli Üniversitesi Şubesi(2726)
Hesap numarası: 71485365-5001
IBAN Numarası: TR 72000100272671485365500

Atölye başvuru formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiw1_FofMn7qSxSpYq702xQVF87Bx6U1GLWiHwjjmDACgzlw/viewform