Bildiri Programı

 1. GÜN 16 MAYIS 2019 (10.00 — 12.00)
  10.00 – 10.15 Müzik Dinletisi (Prof. Dr. Baki KOMSUOĞLU Kongre ve Kültür Merkezi)
  Recep Temel—Ulaş İSKENDEROĞLU—Beyza Önal
  10.15 -10.30 Açılış konuşmaları
  10.30 -12.00 Konferans:
  Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
  “21. Yüzyılda Aşk ve Kariyer: Sanal Dünyalar ve Gerçek Sorunlar”
 1. GÜN 16 MAYIS 2019 (14.00—16.30) BİLDİRİ OTURUMLARI (Eğitim Fakültesi)
  14.00—15.00 Derslik 18
  Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKBAŞ
   Göksel ŞATIR– Binali YUSUFALİ Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sınıf Düzeyine Göre Eleştirel Düşünme Becerisinin İncelenmesi
   Selvinaz GÜLBEDEN – Kübra DİKMEN Kocaeli Üniversitesi Okul Öncesi ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
   Esra AÇIL – Bahar GENÇ Okul Öncesi Dönemde 5-6 Yaş Grubu Çocukların Yaratıcılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri
   Kübra ŞADOĞLU – Rümeysa GENÇ Üniversite Öğrencilerinin Gerçek Duygu ve Düşüncelerini Yansıtma Durumu İle Sosyal Medya Paylaşımları Arasındaki İlişki
  14.00—15.00 Derslik 19
  Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZTAN ULUSOY
   Esin Nesrin CEBECİ Kierkegaard’ın Kaygı Temelli Umutsuzluk Felsefesinden Pozitif Psikolojideki Umut Kavramına Yolculuk
   Hasret KARAKUŞ—Fatih DEMİREL Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümleri Arasındaki İş Bulmaya Yönelik Umutsuzluk Düzeyinin İncelenmesi
   İpek KARACA—Sevde KORKMAZ Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının KPSS Umutsuzluk Düzeyleri: Kocaeli Üniversitesi Örneği
   Lale TOPAL—Merve İBİŞ Liselerdeki Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Görüşleri ve Baş Etme Yöntemleri

14.00—15.00 Derslik 20
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Şenel GERÇEK
 Büşra Nur PLAK—Emirhan ÖZKARAASLAN PDR Lisans Öğrencilerinin Bölümleriyle İlgili Kitap Okuma Tutumlarının İncelenmesi
 Mahi KAYIKÇI—Meryem ÇELİK Anadolu ve Grİmm Masallarının Bazı Toplumsal Değer Yargıları Açısından İncelenmesi
 Özlem YURT—Ayşenur Zeynep AĞIRKAYA Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Etkileşimli Kitap Okumanın Dil Gelişimine Olan Etkisi
 Büşra YILDIRIM—Gülşah DAĞLI İletişim Becerileri ve Okula Uyum
14.00—15.00 Derslik 21
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Elif ÇELEBİ öNCÜ
 Meryem KOÇAK—Haşim KARACA Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Suriyeli Mültecilere Yönelik Tutumu
 Asiye ŞAHİN—Ayşenur DAĞYARAN 7.Sınıf Öğrencilerinde Akran Zorbalığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 Fatma Ayyüce TÜRKEL—İlay Kübra AYDAĞ Lise Öğrencilerinde Depresyon ve Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 Furkan BAYRAM—Emine TÜRKMEN—Seda Aleyna ÖZEN Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık Davranışının Otomatik Düşüncelerle İlişkisinde Yetersizlik Duygusunun Rolü

14.00—15.00 Derslik 1
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Levent DURDU
 Naciye DAMCI—Betül KARBUZ Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyada Sahte Hesap Kullanma Düzeylerinin, Sebeplerinin ve Sonuçlarının İncelenmesi
 Halenur BAŞTÜRK—Ebru GÜNEYSU Ortaokul Öğrencilerinde Sanal Dünya Risk Algısı
 Elif Candan AKKAYA—Kübra TARAK Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı İle Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki
 Abdülkadir KANPALTA İnternet Bağımlılığının Sosyal Uyuma Etkisinin İncelenmesi
 Fatma Nur BAY – Filiz VURAL Sosyal Medya Bağımlılığı ile Vücut algısı Arasındaki İlişki
14.00—15.00 Derslik 2
Oturum Başkanı: Dr. Öğr.Üyesi Özlem TOKGÖZ GÜNEŞ
 Gözde ERGİN—İrem DEMİRÖZ Okulöncesi Dönemdeki Çocuklarında Görülen Davranış Problemleri İle Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 Muhammet DEMİRTAŞ—Bünyamin ATASELİM Ebeveynlerin İzledikleri Televizyon Programlarının Çocuk Yetiştirme Tutumları İle İlişkisinin İncelenmesi
 Başak BABA—Hakan POLAT—Berat Can DENİZ Farklı Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Okula Uyumuna Etkisi
 Cemre TEMEL—Senem SARI—Sinemnur GENÇ Farklı Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi Dönem (3-6 Yaş) Çocuklarının Sosyal Duygusal Gelişimine Etkisi
15.00—15.30 ARA

15.30—16.30 Derslik 18
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Funda DAĞ
 Mustafa ATAY—Gökhan GENÇ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencileriyle Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Eşcinselliğe Yönelik Tutumunun İncelenmesi
 Ömer Faruk AKBULUT Çocukların Aile Çizimleri Bizlere Neler Söylüyor?
 Aslıhan SAY—Elif Sümeyye YILDIZ Anne Baba Tutumu İle Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 Naime KIVRAK—Zeynep AKKAYA Cinsel Sağlık Bilgisi Eğitiminin Cinsel Mitlere İnanma Düzeyi ve Cinselliğe İlişkin Tutumun İncelenmesi
15.30—16.30 Derslik 19
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hakan TURAN
 Rabia Büşra AYTEKİN—Yaren ÇINAR Öğrencilerin Kişilik Tipleri İle Okul Türlerinin İncelenmesi
 Rabia AYDOĞAN Renk Tercihleri İle Kişilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 Mustafa SUBAŞI Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeyleri ve Beş Faktör Kuramı Kişilik Özellikleri İlişkisinin İncelenmesi
 Semanur AYDEMİR—İrem Nur BOSTAN Kocaeli Üniversitesi PDR 4. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi

15.30—16.30 Derslik 20
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Ayşe Hicret GÜDÜK
 Asena KILIÇ—Hacer ÖZTÜRK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimde Yeni Yönelimler Hakkında Bilgi Düzeyi
 Ümran KÜÇÜK—Aleyna ÇELİK Okul Öncesi Dönemde Erken Akademik Becerilerin Geliştirilmesinde Öğretmen Tutumları ve Yapılan Etkinlikler
 Deniz MUTLU—Tuğçe ALTINPARMAK Akademik Güdülenme
 Esra Nur ÖZTÜRK—Ebru CANTÜRK Geleneksel ve Modern Okçularda Spora Katılım Motivasyonlarının Karşılaştırılması
15.30—16.30 Derslik 21
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZTAN ULUSOY
 Rukiye BABA—Hilal ŞAHİN Üniversite Öğrencilerinin Profesyonel Psikolojik Yardım Alma Tutumlarının İncelenmesi
 Ertan BALCI—Kübra KANTEMUR Kocaeli Üniversitesinde Öğrenim Gören Sözel ve Sayısal Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Karşılıklı İncelenmesi
 Hilal AKSOY Pozitif Psikoterapi Temelinde Aile İçi Çatışmada Farkındalık
 Rabia ŞENGÜL İlkokul 4. Sınıf Seviyesindeki Bir Grup Üstün Yetenekli Çocukla Onların Potansiyellerine Yönelik Psiko-Eğitim Çalışması
 Hatice TUNÇAY—Merve Nur ERGENE Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

15.30—16.30 Derslik 2
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOKGÖZ GÜNEŞ
 Güler JABRAYILOVA Romantik İlişkilerde Bağlanma Stillerinin Farklı Değişkenlerce İncelenmesi
 Berkay IŞIK Yükseköğretim Öğrencilerinin Romantik İlişkileri İle Öznel İyi Oluşlarının İncelenmesi
 İzmira JAVAKHOVA Üniversite Öğrencilerinin Yaşamı Anlamlandırma Düzeyleri ve Stresle Başa Çıkabilme Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 Nur Efşan GÖR–Semanur DURMUŞ-Kübranur YILMAZ-Hilal KOÇAR Okul Öncesi Kurumların Bahçelerinin İncelenmesi
 Canan TATOĞLU – Tuğba AKGÜN — Zehra BİLGİN ÖLÇER Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.